Technnical Sales (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)
Job Descriptions

รับผิดชอบการขายสินค้า รับคำสั่งซื้อ และทบทวนคำสั่งซื้อสินค้า ส่งออเดอร์เข้าแผนผลิต เจรจาต่อรอง ติดตามงาน สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และรับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิป.ตรีขึ้นไป สาขวิทยาศาสตร์อาหาร หรือเทคโนโลยีอาหาร
  3. ทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (คะแนนTOEICไม่ต่ำกว่า750คะแนน)
  5. หากสามารถพูดได้มากกว่า 2 ภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
APPLICATION FORM